food poison remedies http://talentqiberia.com/blog/ health care debate

SERVIS

Svaki sat kupljen kod nas ima dvogodišnju internacionalnu i domaću garanciju i ispravno je deklarisan. Pažljivim čitanjem uputstva za upotrebu (garantnog lista), i poštovanjem preporuke proizvodjača o načinu održavanja umanjujete mogućnost kvara. Ukoliko se ipak dogodi da je Vašem satu potrebno servisiranje, brigu o održavanju i popravkama će rado preuzeti naš specijalizovan servis. Garancija prestaje da važi ukoliko dođe do mehaničkog oštećenja i Vaš sat servisirate mimo ovlašćenog servisa!

Skraćivanje narukvica, zamena narukvica i baterija na satovima, sitne popravke vrši naš časovničar na SPENS-u koga možete dobiti na br. tel. 

069/11-69-101

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

food poison remedies http://talentqiberia.com/blog/ health care debate