food poison remedies http://talentqiberia.com/blog/ health care debate

Pravila upotrebe

Pravila upotrebe sajta proizilaze iz principa kojima posluju COLONIAL CO i Galerije satova Berić i definiše naš odnos sa korisnicima sajta. Posetom ili korišćenjem www.satoviberic.rs pristajete na ponašanje po ovim Pravilima upotrebe.

Korišćenjem ovog sajta slažete se da sajt niti podatke koje pronađete na njemu nećete koristiti za slanje neovlašćenih reklamnih poruka (spamovanje). Nećete nezakonito prisvajati i dalje distribuirati sadržaje koje pronađete na sajtu. Nećete prisvajati i potpisivati fotografije koje nađete na sajtu. Ukoliko su Vam navedeni sadržaji nepohodni možete zatražiti pismeno odobrenje kompanije COLONIAL CO obraćajući se pismenim putem nacolonialco@gmail.com Nećete koristiti sajt za izvođenje nezakonitih, zlonamernih, diskriminatorskih radnji ili obmana. Nećete preduzimati akcije koje na bilo koji način mogu da ugroze, preopterete ili oštete sajt. Nećete olakšavati ili ohrabrivati narušavanje ovde navedenih Pravila upotrebe sajta.

Kada odlučite da obavite kupovinu obavezni ste da se registrujete na sajt ostavljajući podatke koji će nam omogućiti da Vas kontaktiramo kako bismo osigurali da kupljenu robu dobijete u dogovorenom roku i na dogovoren način.

Ukoliko odlučite da obavite kupovinu putem našeg sajta obavezujete se na poštovanjeUslova kupovine.

Nepoštovanje Pravila upotrebe sajta i internet prodavnice www.satoviberic.rs može za sobom povući zakonske i pravne posledice.

Poštujući ovaj dokument uživate sve prednosti i prava korišćenja sajta za koje se nadamo da će biti pre svega prijatno i korisno.


food poison remedies http://talentqiberia.com/blog/ health care debate